BUỔI 2 ỨNG DỤNG AI & CHATGPT.
HÃY NHẬP THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ ĐỂ VÀO LỚP

Copyright © 2021 NEXTgroup., Jsc
Designed by NEXTdigi, All Rights Reserved.
LIÊN HỆ
 +84 (0) 965225315
 Tony.pham@nextgroup.com.vn
Bảo trợ truyền thông bởi NEXTevent 
FOLLOW CHÚNG TÔI
ĐỊA CHỈ
69 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT GROUP

http://NEXTdigi.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT GROUP

http://NEXTevent.vn
FOLLOW CHÚNG TÔI
ĐỊA CHỈ
69 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
LIÊN HỆ
 +84 (0) 965225315
 tony.pham@nextgroup.com.vn
Copyright © 2023 NEXTgroup., Jsc
Designed by NEXTdigi, All Rights Reserved.
http://NEXTmentor.com