Categorized Speakers 3

Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Ts. Nguyễn Trí Hiếu
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Ts. Nguyễn Trí Hiếu
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Nick Vujicic
Diễn giả truyền động lực
Tony Robbins
Diễn giả truyền động lực
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết