Categorized Speakers 4

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Doanh nhân - Diễn Giả
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Diễn giả – Doanh nhân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Chuyên gia Google Adwords
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Doanh nhân - Diễn Giả
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Diễn giả – Doanh nhân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
CEO Tổ chức giáo dục NIK
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Doanh nhân - Diễn Giả
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Chuyên gia Google Adwords
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Diễn giả – Doanh nhân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Diễn giả truyền động lực
Diễn giả truyền động lực
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
CEO Tổ chức giáo dục NIK
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Doanh nhân - Diễn Giả
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Chuyên gia Chứng khoán
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết