Chính sách trả hàng & hoàn tiền

Ngày cập nhật gần nhất: 10/08/2021

NEXTevent cam kết mang đến cho khách hàng những sự kiện chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất thông qua các sự kiện trên www.nextevent.vn.

Các sản phẩm và dịch vụ Khách hàng đã mua ở NEXTevent không thế được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thế đổi lại. Vì thế Khách hàng hãy xem kĩ mô tả của các sản phẩm và dịch vụ trước khi mua.

NEXTevent chỉ hoàn lại tiền cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở NEXTevent, ví dụ như một tài khoản để tham gia sự kiện, và NEXTevent không thể tiếp tục cung cấp cho Khách hàng việc dùng những sản phấm hay dịch đó. Trong trường hợp đó, NEXTevent sẽ hoàn lại cho Khách hàng số tiền tỉ lệ với khoảng thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó.

NEXTevent không có chính sách bảo lưu cho các sự kiện đã mua.

1. Thời gian hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ lúc yêu cầu hoàn tiền được phê duyệt.

2. Phương thức hoàn tiền:

Nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng, NEXTevent thực hiện hình thức hoàn tiền duy nhất là Chuyển Khoản Ngân Hàng. Do đó, khi yêu cầu hoàn tiền quý khách phải cung cấp số tài khoản ngân hàng nhận tiền cho NEXTevent.

3. Xác thực thông tin khi hoàn tiền

Để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng khi hoàn tiền, NEXTevent sẽ tiến hành xác thực thông tin của quý khách hàng.

* Khách hàng phải dùng Email đã đăng ký với NEXTevent để gửi thông tin yêu cầu hoàn tiền. Tên sự kiện yêu cầu hoàn tiền, Email đăng ký trên hệ thống phải trùng khớp nhau.