Footer

Về NEXTevent - Một thương hiệu của Công ty Cổ phần NEXTgroup

NEXTevent là hệ thống vé sự kiện, khoá học, hội nghị trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính – marketing, bán hàng online và nhiều các lĩnh vực quan trọng khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT GROUP
Địa chỉ: 69 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316126288