Canada

T. Harv Eker là một là một doanh nhân, diễn giả tài năng với lý thuyết của ông về sự giàu có và động lực. Ông là tác giả của cuốn sách “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú” được tái...
  • Tháng Mười 10, 2022
Read More
Brian Tracy là một tác giả, chuyên gia đào tạo và phát triển cá nhân người Mỹ gốc Canada. Ông là tác giả của hơn 70 cuốn sách nổi tiếng về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Những tác phẩm của...
  • Tháng Sáu 17, 2021
Read More