Diễn giả

Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group