Diễn giả

Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp