Diễn giả

Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK