Diễn giả

Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Ts. Nguyễn Trí Hiếu
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả