Trống Đồng Palace

Chi tiết địa điểm
Thời gian làm việc
  • Ngày trong tuần
    09:00 - 21:00
  • Thứ 7
    09:00 - 21:00
  • Chủ nhật
    09:00 - 21:00
Bản đồ