trước – trong – sau sự kiện

Tổ chức một event từ lúc ra ý tưởng đến lúc bán cháy vé không phải là việc dễ dàng. Và một nửa cuộc chiến sự kiện nằm ở khâu marketing cho sự kiện đó. Khi nói đến các kênh...
  • Tháng Ba 21, 2022
Read More