event online

Việc áp dụng livestream đang là xu hướng mới của nhiều doanh nghiệp trong thời điểm dịch Covid. Hình thức sự kiện Online giúp mở rộng phạm vi và tìm kiếm phân khúc khách hàng mới với chi phí tiết kiệm. Đồng...
  • Tháng Ba 21, 2022
Read More
Sau đại dịch COVID-19 thì tầm quan trọng của Event Online và Virtual Event đối với các doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể. Các sự kiện trực tuyến có thể đóng một vai trò nhất định trong việc thu...
  • Tháng Ba 21, 2022
Read More