Exhibition

VIETRF 2021 (Vietnam International Shop & Franchise Show 2021) là chương trình LỚN NHẤT và DUY NHẤT tại Việt Nam trong lĩnh vực Nhượng quyền và Bán lẻ, sẽ diễn ra từ ngày 04 ~ 06/11/2021
  • Tháng Sáu 15, 2021
Read More
Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT & Truyền thông Việt Nam – ICTCOMM 2021 được coi là triển lãm có quy mô lớn và nội dung phong phú nhất trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT và Truyền thông Việt Nam.
  • Tháng Sáu 14, 2021
Read More