Michigan

John Calvin Maxwell (sinh ngày 20 tháng 2 năm 1947) là một tác giả, diễn giả và mục sư người Mỹ, người đã viết nhiều sách, chủ yếu tập trung vào lãnh đạo. Các tiêu đề bao gồm 21 Quy luật Không thể chối cãi...
  • Tháng Sáu 17, 2021
  • 0 Comment
Read More
Bài viết gần đây
Tháng Sáu 18, 2021
Tháng Sáu 18, 2021
Phản hồi gần đây