Sigapore

  • Tháng Sáu 18, 2021
Read More
Adam Khoo, tên đầy đủ là Adam Khoo Yean Ann sinh vào ngày 8/04/1974 bởi cha ông, Vince Khoo, chủ một công ty quảng cáo; và người mẹ, Betty L. Khoo-Kingsley. Anh là triệu phú trẻ nhất ở Singapore với...
  • Tháng Sáu 17, 2021
Read More