Cầu Giấy

Võ Phi Nhật Huy sinh ngày 12/10/1987 tại Tp. Huế. Là một sinh viên ngoại tỉnh vào Tp.HCM học tập và lập nghiệp. Khi kết thúc khóa học anh đã tốt nghiệp với điểm cao trường và trở thành thủ...
  • Tháng Mười 18, 2022
Read More