DƯƠNG MINH TRIẾT

  • Chủ tịch HĐQT của Bigtalents Network Group – tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong việc ứng dụng phương pháp đào tạo gia tốc vào đào tạo phát triển bản thân và kỹ năng kinh doanh.
  • Nhà đào tạo phát triển bản thân (tâm linh) đã lĩnh hội những kiến thức của Minh Sư Patriji, Tiến sĩ Newton học viện PSSA, Thầy Kaya học viện UCM
  • Đã trực tiếp huấn luyện và đào tạo cho hơn 14.000 cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Thầy Triết đã ứng dụng những kiến thức phát triển bản thân này giúp tạo dựng Big Talent Academy và thu hút nhiều người tài về hợp tác cùng Big Talent
Chia sẻ diễn giả này
Hình ảnh
Chi tiết diễn giả