Nguyễn Dương

Ông Nguyễn Dương, là Chuyên Gia Chiến lược và Chuyển đổi Trải Nghiệm Khách hàng. Ông đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội và là Thạc sỹ kinh doanh quốc tế tại Đại học Capilano, Vancouver, Canada.

Ông là người đầu tiên ở Việt Nam và đồng thời là người thứ 6 tại khu vực ASEAN đạt được chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng – Certified Customer Experience Professional (CCXP), chứng chỉ cao nhất về Customer Experience được cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Nhà nghề Toàn cầu – CXPA.

Sự nghiệp

Với hơn 22 năm kinh nghiệm ở nhiều quốc gia, nhiều thị trường và trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng thử qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo ở các lĩnh vực bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải nghiệm khách hàng.

Bản thân ông Dương cũng từng là Giám đốc quốc gia Singtel Việt Nam. Ông cũng là thành viên chính thức của Hội đồng Global Forbes Coaches Council.

Trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như:

 • Chuyên viên bán hàng, tiếp thị và kế hoạch kinh doanh VNPT,
 • Giám đốc quan hệ khách hàng và đối tác khu vực iBasis – KPN(USA),
 • Phó Giám đốc Chiến lược khách hàng Viettel mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom
 • Giám đốc phát triển kinh doanh và Giám đốc quốc gia singtel Việt Nam.
 • Hiện nay, ông Dương là chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược, nhà đầu tư, đồng sáng lập và sáng lập một số công ty.

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm

Ông Nguyễn Dương cực kỳ đam mê triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”. Ông cho rằng khi lấy khách hàng làm trung tâm thì doanh nghiệp hay bất kỳ nhân viên nào. Đều sẽ biết cách chớp lấy mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng. Nhiều năm qua, vai trò của ông Nguyễn Dương được thể hiện rõ trong việc:

 • Truyền bá văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Hướng dẫn cá nhân và doanh nghiệp cách thay đổi tư duy về văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm.
 • Chỉ ra rất nhiều những công cụ, phương pháp để thực thi chiến lược trải nghiệm khách hàng.

Kinh nghiệm

 1. Hiện nay: Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chủ tịch Công ty TNHH Cempartner. Đồng sáng lập Consortio Vietnam, Kiểm toán KTV.
 2. Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam: 6 năm.
 3. Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam: 6 tháng.
 4. PGĐ chiến lược khách hàng Viettle mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom: 1 năm.
 5. Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA): 3 năm.
 6. Chuyên viên bán hàng, tiếp thị, Kế hoạch Kinh doanh VNPT: 5 năm.
 7. Sales marketing trong ngành quảng cáo và FMCG: 2 năm.

Sang tác

Chia sẻ diễn giả này
Chi tiết diễn giả