Diễn giả

Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy