Nguyễn Kim Hùng

Nguyễn Kim Hùng  sinh ngày 17/8/1983, quê huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.  Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỏ – địa chất, chuyên ngành điện – điện tử, có trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.

Hiện tại ông là Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam và chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Bình. CGT

Sự nghiệp

Tốt nghiệp trường Đại học Mỏ – địa chất, chưa kiếm được việc làm, Ông đã làm các nghê gia sư, shipper để mưu sinh và học thêm chuyên ngành kinh tế ở Đại học Kinh tế quốc dân. Khi đã có một vị trí việc làm khả dĩ, Nguyễn Kim Hùng tiếp tục bổ sung và nâng cao kiến thức trong chương trình cao học Quản lý kinh tế.

Nguyễn Kim Hùng từng tham gia bộ máy quản lý doanh nghiệp và trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một Tập đoàn kinh tế đa ngành có tên Kim Nam Group.

Gần 3 năm nay, anh còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt (VERCO) – một trong những lĩnh vực tạo được uy tín trên thị trường.

Năm 2019, ông từng được bổ nhiệm làm phó viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra ông còn là một diễn giả trong nhiều diễn đàn kinh tế lớn tại Việt Nam được tổ chức bởi Chính phủ, Bộ ban ngành. Bên cạnh đó ông còn tham gia tham gia hội đồng tư vấn, tham mưu dự thảo các luật (nghị định, thông tư), thông quan viện, hiệp hội, tái cấu trúc doanh nghiệp dưới cương vị là một chuyên gia tài chính.

Năm 2021 Nguyễn Kim Hùng và Kim Nam Group tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với Hiệp hội DNNVV và xúc tiến hợp tác đầu tư tại Phú Thọ. Một số doanh nghiệp của tỉnh coi Kim Nam và Kim Hùng như những đối tác – người bạn đồng hành trên thương trường

Kim Nam và Hiệp hội DNNVV Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một số địa phương trong tỉnh như Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Yên Lập, Thanh Sơn… phòng, chống Covid-19 với số tiền và vật tư y tế trị giá gần 1 tỷ đồng.

Thành tựu

  • Quyền viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam (VIDEM).
  • Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam
  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Bình CGT
Chia sẻ diễn giả này
Chi tiết diễn giả