Sales Training

Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Peng Joon
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả