Stock

Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán