Diễn giả

Ts. Nguyễn Trí Hiếu
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Tony Robbins
Diễn giả truyền động lực